english : svenska : pусский
logo

INFORMATION TILL VÅRA AKTIEÄGARE

Meddelande:

 

Kallelse till årsstämma 2020-04-24

Kommuniké från årsstämma 2019-05-03

Kallelse till bolagsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma 2019-01-25

Pressmeddelande: Information till aktieägare avseende avnotering

Pressmeddelande: Beslut av uppsägning av avtalen avseense Likviditetsgaranti

Nyheter : Oden Control återförs till ordinarie lista på Spotlight Stock Market ( gamla Aktie Torget.)

Pressmeddelande: Oden Control AB utser Sedermera fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie.

Kommuniké årstämma 2018-04-20

Kallelse till årsstämma 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-12-22

Extra bolagsstämma 2017 dagordning

Kommuniké årsstämma 2017-04-21

Årstämma 2017 Dagordning

Kommuniké årsstämma 2016-04-22

Kallelse till årsstämman 2016 och dagordningen

Årsstämma 2015

Kommunike årstämma 2014-04-29

Årsstämma (2014-04-29)
Finansiell information:

Årsredovisning 2019

Kvartalsrapport 3. 2019

Halvårsrapport 2019

Kvartalsrapport 1, 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Kvartalsrapport 3, 2018

Halvårsrapport 2018

Kvartalsrapport 1, 2018

Årsredovisning ASAB 2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Kvartalsrapport 3, 2017

Halvårsrapport 2017

Kvartalsrapport 1. 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Kvartalsrapport 3. 2016

Halvårs rapport 2016

Kvartalsrapport 1, 2016

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport 3, 2015
Halvårsrapport 2015
Kvartalsrapport 1,2015
Årsredovisning 2014
 

Bokslutskommuniké 2014

Kvartalsrapport 3,2014

Kvartalsrapport 2,2014

Kvartalsrapport 1,2014

Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 2013
Kvartalsredovisning 3, 2013
Kvartalsredovisning 2, 2013
Kvartalsredovisning 1, 2013


Ägande och styrelse
Oden Control AB blev publikt under våren 2001 och har cirka 400 aktieägare.

Styrelsen i Oden Control AB består av:
Ilpo Porttila (ordförande),Magnus Wik och Sami Teppola

Bolagsordning kan hämtas här.

 


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com