english : svenska : pусский
logo

OM ODEN CONTROL AB

Affärsidé
Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Idag satsar företaget huvudsakligen på tillverkning och försäljning av elektriska ställdon. Ställdonen bedöms vara marknadens mest avancerade för precisionsreglering.
Verksamhet
Oden Control erbjuder ett brett produktprogram av elektriska ställdon för noggrann reglering av ventiler. Ställdonen används främst inom processorienterade industrier, såsom pappers- och massa, kraft- och värmeverk samt kemiindustrier. Sedan introduktionen 1996 återfinns idag cirka 3 500 Oden-don installerade runt om i världen.

Förutom försäljning av produkter satsar företaget också på utbildning av återförsäljare och slutanvändare. Utbildning blir ett led i det mycket viktiga och angelägna målet att erbjuda funktions-garanti efter installation. Genom maximal teoretisk och praktisk kunskap kan kunderna på ett effektivt och korrekt sätt få ut maximalt av våra produkter.

Licensrättigheter
Oden Controls produkter bygger på exklusiva licensrättigheter, gällande under patenträttigheternas livslängd, och avser uppfinnaren Gustav Rennerfelts patentskyddade kuggväxelteknik, Oden-växeln. Den baseras på en excenterkuggteknik som ger en mycket stor utväxling i ett enda steg. Med denna unika teknik erhåller ställdonen egenskaper som mycket hög noggrannhet, låg vikt, hög verkningsgrad, snabb och enkel installation och litet servicebehov.

Marknad
Oden Control verkar inom en relativt traditionell och i många avseenden konservativ marknad. Pappers- och massaindustrin använder till exempel i stor utsträckning fortfarande gamla och föråldrade pneumatiska tekniklösningar. Marknaden för de tekniskt överlägsna elektriska ställdonen växer dock stadigt beroende på det paradigmskifte som börjat ske i stora delar av processindustrin.

Kvalitespolicy

Kvalitetsplicy (klicka på länken)

Etiska affärspriciper

Etiska affärsprinciper (klicka på länken)


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com