english : svenska : pусский
logo

NYHETER

2017-02-24 - Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké för 2016 finns att hämta under Om oss / information till våra aktieägare / Finansiell information

2016-05-03 - Kommuniké för årsstämma 2016
2016-05-02 Kommuniké från årsstämman i Oden Control AB Aktieägarna i Oden Control AB har den 22 april 2016 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Omval skedde av styrelseledamöterna Magnus Wik, Ilpo Porttila, Lauri Vakkuri och Bengt Ågren. Inget arvode skall utgå till styrelsen. Till revisor nyvaldes revisor Henrik Ahlstedt, auktoriserad revisor vid Revisab. Harri Porttila VD

2016-04-06 - Årsredovisning 2015 finns nu på hemsidan
Nu finns Årsredovisning 2015 på Oden Control AB:s hemsida, under: Om oss / Information till våra aktieägare.


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com